logo strony
ikona telefonu

12 397 23 23

ikona Osoby

Panel Klienta

ikona Maila

Poczta

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę KKI-BCI do celów marketingowych

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Grupa KKI-BCI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 000042916, NIP: 6762457362, ul. Zakopiańska 73/110, 30-418 Kraków

2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.a do celów marketingowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, przesyłania informacji marketingowo – handlowych przez Grupę KKI-BCi oraz partnerów Grupy KKI-BCI. Spis Partnerów stanowi załącznik nr 1.

4. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usługi z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub unijnego.

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.

8. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu w celu dopasowania przesyłanych informacji o nowych produktach oraz usługach Grupy KKI-BCI.