K.K.I. Krakowski Komercyjny Internet oddaje do dyspozycji nową usługę dostępu do sieci Internet .

Polega ona na połączeniu z internetem  z wykorzystaniem  RADIOMODEMÓW .

Usługa ta jest dostępna wyłącznie na terenie Krakowa .
Stan na 31.12.1999 rok to dwie stacje "komórki " obejmujące teren śródmieścia w promieniu do 3 kilometrów
od budynku Poczty Głównej , oraz obszar w promienu 4 kilometrów od miejsca połączeń ul. Wielickiej z
Kamieńskiego (okolice stacji BP ). Są to tereny Prokocim, Bieżanów,Kozłówek, Piaski Wielkie, Rybitwy, Krzemionki, oraz część Zabłocia.
Obecnie jest uruchamiana trzecia stacja zlokalizowana na kominie ECKSA ( Elektrociepłownia Kraków) na
wysokości 260 m. Oddanie tej inwestycji planowane jest przed 15.04.2000.

Instalowanae przez nas urządzenia firmy BreezeCom posiadają homologacje a praca tych urzadzeń jest legalna ,
ponieważ uzyskaliśmy zezwolenia PAR .
Informujemy o tym , ponieważ pojawiają się inne oferty na podłączenia bez homologacji i zezwolenia PAR .


Zalety łączności bezprzewodowej K.K.I.:
szczególnie w przypadku kiedy nie ma możliwości zestawienia tradycyjnego
łącza stałego - radiolinia K.K.I. rozwiąże ten problem
bardzo krótki czas realizacji podłączenia - do 3 tygodni
szybkość radiolinii do 3Mbps
minimalna stopa błędu ( porównywalna z łączami światłowodowymi )
większe bezpieczeństwo transmisji w porównaniu z tradycyjnym łączem "miedzianym "
znacznie niższe koszty aktywacji/instalacji łącza
( przy "miedzianym " łączu ok. 1 349 zł a przy radiolinii 624zł )
znacznie niższy abonament miesięczny . Szczegółowy cennik
( przy "miedzianym " łączu ok. 778 zł a przy radiolinii od 199 zł )

Krótka analiza ekonomiczna w porównaniu do tradycyjnego łącza stałego na modemie ADSL do 3Mbps
ceny netto

RADIOLINIA

ŁĄCZE STAŁE do 3 km na modemie ADSL

Urządzenia i instalacje
a/ koszt pierwszej raty leasingowej 20% = 1 308 zł
b/ aktywacja , instalacja u Klienta = 624zł
       Razem koszt przy podłączeniu = 1 932
Urządzenia i instalacje
a/ koszt zakupu modemu ADSL = od 2 500 do 2 800zł
b/ aktywacja (bez instalacji u Klienta) = 789 zł
c/ opłata dla TP S.A. za zestawienie łącza = 560zł
    Razem koszt przy podłączaniu = od 3849 do 4 149
Abonament oraz  inne opłaty miesięczne
a/ abonament dla K.K.I. = od 199 zł
b/ rata leasingowa ( kalkulacja dla 23 rat) = 365 zł
    Razem opłaty miesięczne= 564 łącznie z ratami leasingowymi
Abonament oraz  inne opłaty miesięczne
a/ abonament dla providera internetu = 778 zł
b/ opłaty dla TP S.A. za dzierżawę łącza = 115 zł
    Razem opłaty miesięczne = 893
Zakup , leasing , raty :

Cena netto kompletnego radiomodemu wynosi ok. 6 541 zł  ( w zależności od kursu USD) w cenie:

W tej cenie nie jest zawarty koszt wykonania instalacji antenowej ( od 300zł do 1 100zł )

Najkorzystniejszą formą posiadania radiomodemu nie jest dzierżawa urządzeń ( ponieważ firma która je
wydzierżawia  zawsze dolicza swoją marżę ) lecz  ich   l e a s i n g .
Dodatkową korzyścią leasingu jest , iż po spłacie rat leasingowych  , leasingobiorca staje się
właścicielem urządzenia .
Wówczas koszty stałe wykorzystania radiolinii o prędkości do 3Mbps sprowadzają się
np . do abonamentu 199zł /m-c.
Dla Klientów indywidualnych proponujemy zakup ratalny  w naszej firmie .


Możliwości zastosowania:

radiomodem  można wykorzystać  do:

 • połączenia jednego stanowiska komputerowego
 • połączenia całej  lokalnej sieci komputerowej , poprzez włączenie radiomodemu
  do przełącznika ethernetowego  ( np: komutery w firmie ,  sieć komputerowa na osiedlu , wieżowcu )
 • podłączenie do sieci internet przez radiolinię K.K.I. niesie za sobą dodatkową - niespotykaną dotychczas -
  korzyść a mianowicie mobilność .
  Oznacza to , że jeżeli do radiolinii wykorzystamy radiomodemową  kartę PCMCIA , to  można bez ograniczeń wykorzystywać wszystkie zalety łacza stałego o prędkości do 3Mbps  , przemieszczając się w jej zasięgu .
Referencje :
 • wykonane i eksploatowane połączenia dla Stalprodukt S.A.
 • łączność wewnętrzna w K.K.I.
 • ......oraz inne łącza , zastrzeżone przez Klientów
Pytania , zgłoszenia prosimy kierować do :

K.K.I. Krakowski Komercyjny Internet
ul. Starowiślna 20/6
Piotr Brzeziński brzezin@kki.pl
Ireneusz Chorąży irek@kki.pl 
tel/fax: (012) 429-42-87 ; 0601 433-655